กศน.ตำบลคลองท่อมใต้

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรม วันที่ 3,4,5 ธันวาคม 2554

Posted by khlongthomtai บน ธันวาคม 17, 2011

Advertisements

Posted in แผนปฏิบัติงานปี 55 | Leave a Comment »

แผนการสอนบูรณาการ

Posted by khlongthomtai บน พฤศจิกายน 1, 2011

แผนการสอนคลองท่อมใต้

Posted in แผนปฏิบัติงานปี 55 | Leave a Comment »

งานองค์กรนักศึกษากศน.ตำบลคลองท่อมใต้

Posted by khlongthomtai บน พฤศจิกายน 1, 2011

วันที่ 2 พฤศจิกายน2554  ณ โรงเรียนบ้านแชงเปิง จัดประชุมองค์กรณ์นักศึกษาและเครือข่าย ร่วมทั้งคณะกรรมการกศน.ตำบล

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a Comment »

บุคลากร

Posted by khlongthomtai บน พฤศจิกายน 1, 2011

นายสุชาติ ปัจฉิมเพ็ชร

Posted in แผนปฏิบัติงานปี 55 | Leave a Comment »

Hello world!

Posted by khlongthomtai บน ตุลาคม 19, 2011

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.

Posted in แผนปฏิบัติงานปี 55 | 1 Comment »